top of page

Vår visjon

 

En god og trygg dag -  hver dag

Visjonen er drivkraften i alt vi foretar oss, og sammen med våre etiske retningslinjer, forretningsgrunnlag og overordnede mål danner det utgangspunktet for vårt verdigrunnlag.

For vår virksomhet er tillit fra våre interessentgrupper helt essensielt, tillit til og trygghet på at vi leverer i henhold til psykologiske så vel som skriftlige avtaler.

 

Våre verdier gjenspeiles i vår atferd og kommunikasjon, både internt og eksternt.

 

Åpenhet:
Vi er tilgjengelige og fleksible, og legger til rette for god dialog og godt samarbeid.
Vår kommunikasjon er ærlig og åpen, og utføres med omtanke.

 

Ansvarlighet:
Vi har tillit til hverandre og tar ansvar for de oppgavene vi skal utføre. Gjennom hver enkelts kompetanse og erfaring samarbeider vi om å nå felles mål.
Vi utfører vårt arbeid med respekt, nøyaktighet, og høy faglig kompetanse.

 

Engasjement:
Vi er kreative og tar initiativ, og vi gjør vårt beste for å spre glede og motivasjon. Vi er løsningsorienterte, og ser spennende muligheter i de oppgavene vi påtar oss.

bottom of page