top of page

Innsatsstyrken

 

Når uhellet er ute er det viktig å igangsette arbeidet så raskt som mulig, blant annet for å begrense skadeomfang.

Ved å ringe vår vakttelefon 415 15 053 (24/7) - starter vi umiddelbart skadebegrensning i forbindelse med innbrudd, brann, vannskader og lignende.

Alt du trenger å gjøre, er å ringe ett nummer - 415 15 053. Resten håndterer vi!

   Innsatsstyrken utfører bl.a. følgende relevante tjenester:
 

 • Alarmsentral

 • Utrykning og befaring på skadested

 • Sikring av skadested

 

 • Opprydding og førstehjelp ved brann-, støv- og pulverskader

 • Vannsuging og desinfisering ved oversvømmelse og kloakkskader

 • Førstehjelp og sikring av bygning, innbo og teknisk ved vannskader

 • Luktkontroll/luktfjerning ved forskjellig skadetyper

 • Førstehjelp og sikring av elektronikk og data, elektroinstallasjoner og maskiner

 

 • Utskifting og montering av dører og vinduer

 • Utfører arbeid på alle typer låsesystemer, deriblant Trioving

 • Vi utfører alle typer rørleggerarbeid

 

 • Utfører sikkerhetssjekk i bolig/næringsbygg

 • Elektrokontroll bolig, næring og landbruk

 • Termofotografering

 • Reperasjon av alle typer skader i elektrisk anlegg

 

   Vi leverer tjenester til både næringsliv og private.

M-16 Akershus Vaktselskap 
Eiendomsservice Øst A/S
ISS Skadeservice A/S
Dal Elektriske A/S
Gardermoen Elektro A/S
bottom of page