top of page

Utrykning 

Vi nøler ikke  - vi rykker umiddelbart

med nærmeste vekterbil.

Når alarmen går blir alarmsignalet og bilder analysert. Når det er verifisert uvedkommende på objektet er det viktig å kunne rykke ut til objektet så raskt som mulig for å kunne avverge og begrense uønskede hendelser.

 

M16 Akershus vaktselskap har bygget opp kapasitet til å kunne leverer effektiv utrykning med erfarne vektere som sørger for profesjonell håndtering av situasjonen med 

en kvalitet som virker forebyggende.

 

Grundig søk er avgjørende

Når vekter ankommer objektet foretas et taktisk og grundig søk. Oppdager vekter uvedkommende eller avdekker andre uønskede hendelser på objektet er det viktig med gode innarbeidede rutiner hvor vekter sørger for å varsle aktuelle nødetater.

Inspeksjon og hendelse vil bli dokumenter og oversendt kunde.

bottom of page