top of page

Privatetterforskning

Vi tar oppdrag for stat, kommune, bedrifter, næringsliv, advokater og private. Vi har private etterforskere med allsidig bakgrunn. Vi tar på oss alle typer av saker, fra utroskap og testamentendringer til svindel og justismord. En av våre privatetterforskere vil jobbe med deg under hele prosessen, og vi setter sammen et team av eksperter for hver sak. Noen oppdrag kan også involvere sakkyndige fra andre typer av virksomheter. Vi har nettverket og samler en gruppe som best kan etterforske din sak. Vi har privatetterforskere og spanere i mange norske byer, slik at vi kan stille på meget kort varsel.

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss vedrørende saker du vil ha bistand til, er det bare å sende oss en uforpliktende mail. Alternativt kan du kontakte oss på 90523367

Medlem av:

M-16 Akershus Vaktselskap  er medlem av Sikkerhet Norge.

Vi kan tilby:
  • Granskning

  • Tvist i forsikringssaker

  • Butikkovervåkning

  • Butikkontroller

  • Spaning 

  • Personlig vakthold/sikring

  • Bistand i forbindelse med konkurser der det er mistanke om svinn/tyveri

  • Bistand i forbindelse med økonomisk utroskap, svinn og tyveri fra bedrifter

  • Bistand i familie- og barnevernssaker.

 

 

 

 

Send inn skjema eller kontakt oss på tf. 90523367

Din epost ble sendt.

bottom of page