top of page

Helse og velferdsteknologi

M16 Akershus vaktselskap leverer teknologi og tjenester som gir den enkelte større mulighet til selvstendighet, trygghet og fysisk aktivitet ved bruk av varsling- og lokaliseringsteknologi som sørger for økt trygghet.
Ta kontakt for mer informasjon.
bottom of page