top of page

Personsikkerhet

Vi har lang og bred erfaring med sikring av eiendom og personer.

Ta kontakt for en trusselvurdering - vi kartlegger og kommer med konkrete forslag på sikringstiltak. 

Moderate tiltak kan gjøre den store forskjellen!

bottom of page