top of page

Veidekke valgte M16 Akershus vaktselskap

Veidekke valgte M16 når Jessheim svømmehall skal bygges. Vi takker veidekke for tilliten og ser frem til et godt samarbeid.

Nye saker
bottom of page