Det gode samarbeidet med Feiring bruk og avdelingene fortsetter!

Nye pukkverk som ønsker våre tjenester er Grefsrud, Hjera og Dal.

Vi takker for tilliten!

Nye saker