top of page

Nannestad kommune velger M16 Akershus vaktselskap AS


Det er svært hyggelig at Nannestad kommune velger M16 Akershus vaktselskap AS som sin samarbeidspartner.

Avtalen gjelder alarmmottak og utrykning på alle kommunale bygg.

Vi takker Nannestad kommune for tilliten og ser frem til et godt samarbeide.

Nye saker
bottom of page