top of page

Team Bane A/S valgte M16 Akershus Vaktselskap AS

M16 Akershus vaktselskap A/S fikk oppdraget med vaktholdet i forbindelse med det omfattende vedlikeholdet og fornyelse av Østensjøbanen i Oslo, med et strekk på ca 4.5 km.

Når Østensjøbanen er ferdig fornyet vil det åpne for økt togfrekvens og bedre rutetilbud.

Vi takker Team Bane for oppdraget og ser frem til et godt samarbeide.

Nye saker
bottom of page