top of page

Etablerer avdelingskontor

M-16 Akershus Vaktselskap jobber med å etablere et avdelingskontor på Nedre Romerike i 1. halvår 2015. Dette gjør vi for å dekke kundene i dette distriktet bedre. Det vil bli stasjonert vektere 24/7 på denne avdelingen. Kontoret vil håndtere alle våre produkter og tjenester. Mer informasjon kommer senere.

Nye saker
bottom of page