top of page

Godkjenningsprogram for vekterhund

Tjenestehund kan benyttes ved mobilt vakthold, utrykningstjeneste og andre oppdrag.
Lydighetsøvelser:

 

 • Fri ved fot.  Hunden skal kobles fri, og følge føreren på høyde med venstre kne i forskjellige gangarter og vendinger.  Øvelsene: ”Dekk og bli liggende”  og ”innkalling fra sitt” med synlig fører skal prøves.
   

 • Innkalling av frittløpende hund. Hunden kobles fri på dommerens anvisning, og kalles inn på dommerens kommando.
   

 • Forsering av ca. 1,5 m høyt hinder. Fører stiller seg i valgfri avstand fra hinderet med front mot dette med hunden koblet fri. Hunden skal på førers kommando forsere hinderet, og bli på sittende eller liggende på forsert side av hinderet til fører har tatt seg over. Hunden kommanderes inn på plass. Alle momentene i øvelsen utføres på dommerens anvisning.
   

 • Dekk. Hundefører fører hund til angitt sted og kobler hunden fri.  Hundefører kommanderer hunden i dekk, og utfører en arbeidsrutine han får angitt av dommer foran eller ved siden av hunden.  Alle momentene i øvelsen utføres på dommerens anvisning. Rutinen skal inneholde ett moment der hundefører er ute av syne for hunden i ca. 2 minutter. Øvelsens varighet er ca. 5 minutter.

  Dommerkommentar:  Bruk av ekstrakommandoer, ulydighet, animering, unøyaktigheter, støy, treghet, stress osv.  medfører trekk.  For å bestå de enkelte øvelsene må hundefører vise dommeren at hunden kan utføre øvelsene som beskrevet. Mer enn tre ekstrakommandoer i hvert enkelt moment kan ikke godkjennes. Dommeren bestemmer hva som er ekstrakommandoer.

 

bottom of page