top of page

Nannestad kommune valgte M-16 Akershus Vaktselskap A/S


Nannestad kommune har valgt M-16 Akershus Vaktselskap A/S som ny sikkerhets-leverandør på alle kirkene i kommunen.

Vi takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeide i årene som kommer.

Nye saker
bottom of page