top of page

Vi har overtatt private alarmkunder fra Øvre Romerike Brann og Redning.

M16 – Akershus Vaktselskap AS har overtatt de private alarmkundene til Øvre Romerike Brann og Redning.

Flere andre vaktselskap var i dialog med Øvre Romerike Brann og Redning vedr denne porteføljen.

M16-Akershus Vaktselskap AS takker Øvre Romerike Brann og Redning for tilliten.

Nye saker
bottom of page