top of page

Vi ønsker Ole-Morten Severinsen velkommen


Ole-Morten skal jobbe med større prosjekter innen kamera, alarm og adgangskontroll, i tillegg til å jobbe som hundefører. Han vil også være ansvarlig for innkjøp, og bli sittende i ledergruppen.

Ole-Morten tilfører M-16 Akershus Vaktselskap AS lang og bred erfaring fra relevante sektorer. Han kommer fra Teletec Connect AS der han har jobbet med hovedfokus på CCTV. Før dette jobbet han i ADI Global Distribution i 10 år som markedsansvarlig, salg og kontorleder. Ole-Morten har lang erfaring fra sikkerhetsbransjen og Forsvaret. Foruten lang fartstid i ADI og Teletec har han også jobbet hos Securitas Verdi. Ole-Morten er utdannet innen IT/Nettverk og markedskommunikasjon, noe som kommer godt med hos oss.

Nye saker
bottom of page